Akupresura

Częstym moim działaniem jest a k u p r e s u r a - poprzez właściwy ucisk – penetrację określonych punktów (receptorów)- pobudzam krążenie energii chi w kanałach energetycznych i w ten sposób pobudzam do działania zablokowany organ. Kanały energetyczne to w skrócie nazywając – drogi, którymi energia płynie do wszystkich narządów i tkanek. Poprzez masaż receptorów osiągam lepsze ich ukrwienie. Ukrwienie jest warunkiem życia każdego narządu, ponieważ krew jest środkiem transportującym wszelkie substancje odżywcze, tlen, hormony, przeciwciała, jak również produkty rozpadu i wiele innych.

W większości zajmuję się a k u p r e s u r ą   s t ó p, gdyż w stopach znajdują się prawie wszystkie receptory, poprzez masaż których likwiduję bardzo dużą ilość różnych dolegliwości – chorób (oczywiście uwzględniając przeciwwskazania do wykonywania tegoż zabiegu).Tutaj podobnie jak w innych sposobach uzdrawiania – nie zajmuję się jedynie symptomami, lecz usuwaniem istoty – przyczyny schorzeń. I tu należy znać dokładnie fizjologię i anatomię człowieka. W ludzkim ustroju, nigdy nie jest osłabiony jeden narząd – dany organ pociąga dysfunkcję innego. Stosując akupresurę można pokonać wiele różnych schorzeń.

Posiadam dyplom ukończenia kursu zawodowego z dziedziny medycyny naturalnej - Tajemnice Medycyny Dalekiego Wschodu - akupresura i masaż.

kontakt