Psychotronika

Wielu ludzi ma pewną bezpośrednią świadomość myśli i odczuć innych, widzi przeszłość i przyszłość, postrzega energetyczne barwy (aurę) , słyszy energetyczne dźwięki, przeżywa przeróżne pozazmysłowe doświadczenia, przemieszcza się astralnie. P s y c h o t r o n i k a bada zjawiska, jakie występują w utajonej postaci w każdej żywej jednostce, polegające na badaniach funkcji psychicznej i fizykalnej w ich naturalnym i wzajemnym powiązaniu. I tak poprzez silne wibracje, myśli pozytywne, empatię, zrozumienie, ciszę wewnętrzną (bez chaosu ) – działając tą siłą przezwyciężam słabe wibracje ludzi rozdartych psychicznie, załamanych emocjonalnie. Na wibracje do dużej częstotliwości , nie ma wpływu nawet najbardziej agresywny, sfrustrowany, chory człowiek - często z silną depresją.

Psychotronik często nazywany jest „lekarzem duszy”. W kontakcie z drugim człowiekiem, buduje się jakby pomost zwany „nicią astralną". Pomocną wibracją jest czystość intencji , myśl, słowo, wizualizacja, afirmacje , postrzeganie aury, jasnowidzenie i wiele innych sposobów działania umożliwiających dotarcie do najgłębszych pokładów ludzkiej psychiki , co w efekcie poprzez działanie zwane - psychoterapią połączoną z bioenergoterapią - często uzdrawia psychikę i ciało człowieka.

kontakt